Macsrus

ชีวิตคือทุกข์ ไม่มากก็น้อย

981645646

ทุกข์ร้อน ทุกข์หนาว ทุกข์แบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวก็มี แต่คนเราเกลียดทุกข์ กลัวทุกข์ พยายามหนีจากทุกข์
แสวงหาความสุขกันทั้งนั้น ตามสติปัญญาและความสามารถของแต่ละบุคคล หัวใจของมนุษย์ต่างก็เรียกร้อง “ความสุขๆๆ” กันทุกคน แต่ที่เราหนีไม่พ้นทุกข์

เพราะพวกเราอยู่ท่ามกลางไฟกันทั้งนั้น ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ไฟ คือ โทสะ ไฟ คือ โลภะ ไฟ คือ โมหะ เมื่อเราสามารถดับไฟได้ เมื่อนั้นก็เย็นสงบสุข ไฟโทสะร้ายกาจ เป็นข้าศึกต่อความสุข ถอนโทสะเพียงสิ่งเดียวออกจากจิตใจ ก็จะไม่ต้องต่อสู้กับคนรอบตัว โลกทั้งหมดจะสงบเย็น มีแต่คนน่ารัก มีแต่คนน่าสงสาร ควรแก่การเมตตากรุณา

ที่มา: หนังสือ “เหตุสมควรโกรธ…ไม่มีในโลก”
โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก